مدل سه بعدی نیمکت چوبی (تری دی اس مکس)

مدل سه بعدی نیمکت چوبی

با فرمت .max

قابل استفاده در طراحی معماری و معماری منظر

نیمکت ها از مهم ترین مبلمان و تجهیزات شهری محسوب می‌شوند؛ چرا که امکان مکث و استراحت را ایجاد می‌کنند. نیمکت ها در کنار ایجاد رفاه برای شهروندان، نقش مهمی نیز در زیبا سازی شهر ها و ایجاد فضا های عمومی ایفا می‌کنند. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی منظر پارک ها و یا هر جایی که نیاز به نیمکت دارند، از این مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند.


مدل سه بعدی نیمکت چوبی با فرمت .max قابل استفاده در طراحی معماری و معماری منظر نیمکت ها از مهم ترین مبلمان و تجهیزات شهری محسوب میشوند؛ چرا که امکان مکث و استرا