مجموعه مدل های سه بعدی نشانه های راه (تری دی اس مکس)

مجموعه مدل های سه بعدی نشانه های راه

با فرمت .max

قابل استفاده در طراحی معماری و معماری منظر و شهرسازی

این مجموعه شامل 18 مدل سه بعدی از نشانه های راه با معانی و مفاهیم مختلف است که می‌تواند در خیابان ها، آزاد راه ها و یا معابر دیگر کاربرد داشته باشند. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی منظر مسیر های ارتباطی مانند خیابان ها از این مجموعه مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند.


مجموعه مدل های سه بعدی نشانه های راه با فرمت .max قابل استفاده در طراحی معماری و معماری منظر و شهرسازی این مجموعه شامل 18 مدل سه بعدی از نشانه های راه با معانی