مدل سه بعدی صندلی دندانپزشکی (تری دی اس مکس)

مدل سه بعدی صندلی دندانپزشکی

با فرمت .max

قابل استفاده در طراحی معماری و معماری داخلی

صندلی دندانپزشکی، قلب هر مطب دندانپزشکی است و کوچکترین مشکل در عملکرد آن باعث اختلال در کار پزشک خواهد شد. صندلی‌ دندانپزشکی‌ وسیله‌ای‌ است‌ که‌ بیماری‌ که‌ در ناحیه‌ دندان‌ و لثه‌ دچار عارضه‌ است‌ برروی‌ آن‌ مستقر می‌شود و یونیت‌ ابزاری‌‌ جهت‌ کنترل‌ حرکات‌ صندلی‌ و کلیه‌ اینسترومنت‌هایی‌ که‌ دندانپزشک‌ به‌ وسیله آن‌ ابزار بیمار را مداوا می‌نماید، می باشد. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی و یا طراحی داخلی فضا های درمانی و کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی، از این مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند.


مدل سه بعدی صندلی دندانپزشکی با فرمت .max قابل استفاده در طراحی معماری و معماری داخلی صندلی دندانپزشکی، قلب هر مطب دندانپزشکی است و کوچکترین مشکل در عملکرد آن باعث اختلال در کار پزشک خواهد شد. صندلی دندانپزشکی وسیلهای است که بیماری که در ناحیه دندان