مدل سه بعدی گیت فروشگاه (تری دی اس مکس)

مدل سه بعدی گیت فروشگاه

با فرمت .max

قابل استفاده در طراحی معماری و معماری داخلی

برای تک مسیره کردن ورود یا خروج مشتریان و همچنین هدایت آن ها به داخل و خارج فروشگاه از چنین گیت هایی استفاده میشود. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی داخلی فروشگاه ها و یا سایر فضا های تجاری از این مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند.


مدل سه بعدی گیت فروشگاه با فرمت .max قابل استفاده در طراحی معماری و معماری داخلی برای تک مسیره کردن ورود یا خروج مشتریان و همچنین هدایت آن ها به داخل و خارج فرو