نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی در قالب فایل jpg

محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.

در این شیت مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

تعیین و توصیف مکان های اجتماعی محدوده که شامل جایگاه ولایت اصناف و بازاریان می باشد

صنایع دستی محدوده ، فضای سبز ،نقشه اماکن ناامن و افراد شاخص محله به همراه شرح هرکدام از موارد و عکس های مربوط به آنها

سوات جامع اجتماعی

هم چنین نمودار های درآمد سرپرست، افراد خانواده،افراد شاغل و نوع آن و جنسیت که تمامی اطلاعات بر اساس یک نمونه گیری از خانوارهای محل به دست آمده را در برمیگیرد

این شیت را میتوانید به عنوان الگویی برای شیت خودتان مورد استفاده قرار دهید برای استفاده ازنقشه های شیت میتوانید فایل فتوشاپ آن را دانلود کنید.اطلاعات به دست آمده حاصل پژوهش ها و بازدید های میدانی است که در نهایت دقت فراهم شده اند.

اندازه شیت:100*70

Resolution:160 pixels/cm که بسیار بالاست

و باکیفیت بودن عکس ها از ویژگی بارز این شیت ها می باشد

لازم به ذکر است که عکس روی پروفایل با خود پروژه هیچ رابطه ای ندارد


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا