جزوه‌ درس ساختار و زبان ماشين دانشگاه شریف (دکتر محمود تابنده)

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 190مقدمه 13فصل اول 15باس‏‏ها و اجزای داخلی کامپيوتر 151 1 باس‏ها و عملکردشان 151 1 1 باس نوع يک 161 1 2 باس نوع دو 191 1 3 باس نوع3 211 2 ثبات‏ها 291 3 واحد محاسبه و منطق(ALU) 311 4 رجيستر دستورالعمل (IR) 321 5 واحد کنترل و زمان‏بندی 32فصل دوم 33حافظه‏ها 332 1 ROM 342 2 EPROM 352 3 E2PROM 352 4 RAM 352 5 RAM های‏استاتيك و ديناميک 36فصل سوم 37کامپيوتر شريف 373 1 بلوک دياگرام کامپيوتر شريف 373 1 1 باس داده (DB) 383 1 2 واحد محاسبه ومنطق (ALU) 393 1 3 رجيستر وضعيت 393 1 4 آکومولاتور (Acc) 403 1 5 واحد زمان‏بندی و کنترل 413 1 6 رجيستر دستورالعمل (IR) 413 1 7 شمارنده برنامه (PC) 423 1 8 باس آدرس (AB) 423 2 دو عمل اصلی CPU 423 3 عملکرد کامپيوتر شريف و قالب بندي دستورالعملها 443 4 شاخص‏ها 47فصل چهارم 49ميکرو پروسسور 8085 494 1 پايه‏های 8085 504 1 1 0AD 7AD 504 1 2 15A 8A 514 1 3 Error! Objects cannot be created from editing field codes. 514 1 4 READY 514 1 5 HOLD 524 1 6 HLDA 524 1 7 INTR 524 1 8 INTA 534 1 9 (7.5, 6.5) RST5.5 534 1 10 TRAP 534 1 11 RESET IN 544 1 12 RESET OUT 544 1 13 X1,X2 544 1 14 CLK OUT 544 1 15 SID 554 2 شاخص‏ها 564 3 انواع آدرس‏دهی در 8085 574 3 1 روش آدرس‌دهي مستقيم 574 3 2 روش آدرس‌دهي ثباتي 584 3 3 روش آدرس‌‌دهي فوري 584 3 4 روش آدرس‌دهي غير مستقيم 594 3 5 روش آدرس‌دهي مستتر 594 4 برنامه‏نويسی در 8085 594 4 1 انتقال داده 604 4 2 گروه دستورهاي محاسباتي 654 4 3 گروه شامل دستورات منطقي 704 4 4 گروه دستورات پرش 724 4 5 گروه دستورات O/I و كنترل ماشين و Stack 734 5 وقفه ها 784 6 زمان‏بندی 824 6 1 سيكل خواندن 824 6 2 سيکل نوشتن 834 6 3 زمان‏بندی يک دستورالعمل نمونه 844 5 IC هاي جانبی 8085 854 6 1 IC های 8755 و 8355 854 6 2 IC های 8155 و 8156 874 6 3 8255 (PPI) 884 7 اسکن صفحه کليد 924 8 کنترل موتور پله‌ای 964 9 برنامة‌ چراغ راهنما 984 9 ثابت‌ها و آرايه‌ها در زبان اسمبلی 101فصل پنجم 105ميکروکنترلر 8051 1055 1 بررسی اجمالی پايه‌های 8051 1075 1 1 درگاه صفر 1075 1 2 درگاه يک 1085 1 3 درگاه دو 1085 1 4 درگاه سه 1085 1 5 PSEN 1095 1 6 ALE 1095 1 7 1105 1 8 RST 1105 1 9 ورودي‌هاي نوسان‌ساز 1115 1 10 اتصالات تغذيه 1125 2 سازمان حافظه 1125 2 1 RAM همه منظوره 1125 2 2 RAM بيت آدرس پذير 1135 2 3 بانک های ثبات 1155 2 4 ثبات‌های کاربرد خاص 1165 3 دستيابی به حافظه کد و داده خارجی 1215 4 روش‌های آدرس دادن 1225 4 1 آدرس‌دهی ثبات 1225 4 2 آدرس دهی مستقيم 1245 4 3 آدرس دهی غير مستقيم 1245 4 4 آدرس دهی فوری 1255 4 5 آدرس دهی نسبی 1265 4 6 آدرس دهی مطلق 1275 4 7 آدرس دهی طولانی 1285 4 8 آدرس دهی انديس دار 1285 5 انواع دستورالعمل‏ها 1295 5 2 دستورالعمل‏های منطقی 1305 5 3 1 RAM داخلی 1325 5 3 2 RAM خارجی 1335 5 3 3 جدول‏های جستجو 1335 5 4 دستورالعملهاي بولي 1345 5 5 دستورالعمل‏های انشعاب برنامه 1355 6 تايمرها 1365 6 1 ثبات حالت تايمر 1375 6 2 ثبات كنترل تايمر 1415 7 شروع به كار، توقف و كنترل تايمرها 1425 8 عمليات درگاه سريال 1465 8 1 حالت 1 1465 8 2 حالت 2 1485 8 3 حالت 3 1485 8 وقفه ها 1515 8 1 سازمان وقفه 1525 8 2 فعال و غير فعال کردن وقفه ها 1525 8 3 تقدم وقفه ها 1535 8 4 اجراي وقفه‌ها 1555 8 5 بيتهاي پرچم وقفه‌ها 1565 8 6 بردارهاي وقفه 156فصل ششم 163ميکروکننده های AVR 1636 1 مقدمه 1636 2 پايه ها و سيگنال ها 1646 3 امكانات موجود در AVR 1686 3 1 CPU 1696 3 2 حافظه ها 1756 3 2 1 حافظه برنامه 1756 3 3 مدارات راه اندازي و كنترل 1776 3 4 واحدهاي جانبي (I/O) 182فصل هفتم 184DMA 1847 1 مفهوم DMA 1857 2 برنامه ريزي تراشه 8237 DMA 1867 3 ثبات هاي كنترل داخلي 8237 1887 3 1 ثبات فرمان 1887 3 2 ثبات وضعيت 1887 3 3 ثبات مد 1897 3 4 ثبات تك پوشش 1897 3 5 ثبات تمام پوشش 1907 3 6 ثبات موقت/پاك كردن اصلي 1907 3 7 پاك كردن ثبات پوشش 190


فرمت فایل: word تعداد صفحات: 190 مقدمه 13 فصل اول 15 باس ها و اجزای داخلی کامپيوتر 15 1 1 باس ها و عملکردشان 15 1 1 1 باس نوع يک 16 1 1 2 باس نوع دو 19 1 1 3 ب