تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع راهبرد های شناختی تنظیم هیجان،
در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:

هيجان نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي نظير سازگاري با تغييرات زندگي و رويدادهاي تنيدگي زا ايفا مي¬كند. اصولاً، هيجان را مي توان واكنش¬هاي زيست¬شناختي به موقعيت هايي دانست كه آن را يك فرصت مهم يا چالش برانگيز ارزيابي مي¬كنيم و اين واكنش¬هاي زيستي با پاسخي كه به آن رويدادهاي محيطي مي¬دهيم، همراه مي¬شوند (گرانفسکی و همکاران، 2001).
هر چند هيجان¬ها مبناي زيستي دارند، اما افراد قادرند بر شيوه¬هايي كه اين هيجان¬ها را ابراز مي¬كنند، اثر بگذارند. اين توانايي كه نظم¬جويي هيجان ناميده مي¬شود، فرآيندهاي دروني و بیروني¬-ای است كه مسئوليت كنترل، ارزيابي و تغيير واكنش¬هاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف بر عهده دارد (تامپسون، 1994، به نقل از مشهدی، میردورقی و حسنی، 1390).
بنابراين نظم¬جويي هيجان، يك اصل اساسي در شروع، ارزيابي و سازماندهي رفتار سازگارانه و هم¬چنين جلوگيري از هيجان¬هاي منفي و رفتارهاي ناسازگارانه محسوب مي¬شود (گرانفسکی و همکاران، 2001).
اين سازه يك مفهوم پيچيده است كه طيف گسترده¬اي از فرآيندهاي زيستي، اجتماعي، رفتاري و هم-چنين فرآيندهاي شناختي هشيار و ناهشيار را در بر مي¬گيرد (گرانفسکی و همکاران، 2001).
به عبارت ديگر، واژه¬ی نظم¬جويي هيجان مشتمل بر راهبردهايي است كه باعث كاهش، حفظ و يا افزايش يك هيجان مي¬شوند و به فرآيندهايي اشاره دارد كه بر هيجان¬هاي كنوني فرد و چگونگي تجربه و ابراز آنها اثر مي¬گذارد (جرمن، وان- در- لیندن، داکرمونت و زرماتن ، 2006).
از آنجايي كه نظم¬جويي هيجان نقشي محوري در تحول بهنجار داشته و ضعف در آن، عاملي مهم در ايجاد اختلال¬هاي رواني به شمار مي¬رود، نظريه پردازان بر اين باورند، افرادي كه قادر به مديريت صحيح هيجاناتشان در برابر رويدادهاي روزمره نيستند، بيشتر نشانه هاي تشخيصي، اختلال هاي دروني سازي از قبيل افسردگي و اضطراب را نشان مي دهند (نولن- هاکسما، ویسکو، لیبومیرسکی ، 2008). بنابراين مي¬توان گفت، نظم¬دهي هيجان عاملي كليدي و تعيين كننده در بهزيستي رواني و كاركرد اثربخش است (گرانفسکی و همکاران، 2001). كه در سازگاري با رويدادهاي تنيدگي¬زاي زندگي نقش اساسي ايفا مي¬كند (نولن- هاکسما و همکاران، 2008). به طور اجمالي مي¬توان اذعان نمود كه افراد از روش¬هاي مختلفي جهت نظم¬جويي هيجاناتشان استفاده مي¬كنند و يكي از متداو¬ل¬ترين اين روش¬ها استفاده از راهبردهاي شناختي است. راهبردهاي نظم-دهي شناختي هيجان، فرآيندهاي شناختي هستند كه افراد براي مديريت اطلاعات هيجان¬آور و برانگيزاننده به كار مي¬گيرند و بر جنبه شناختي مقابله تأكيد دارند؛ بنابراين، افكار و شناخت¬ها در توانايي مديريت، نظم جويي و كنترل احساس¬ها و هيجان¬ها بعد از تجربه¬ی يك رويداد تنيدگي¬زا نقش بسيار مهمي دارند (گرانفسکی و همکاران، 2001).
و . . .فهرست مطالب:

مقدمه

مدل¬های نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

مدل فرایندی نظم¬بخشی هیجان

راهبردهاي شناختي منفی تنظیم هيجان

راهبردهاي شناختي مثبت تنظیم هيجان

تنظیم هیجان و آسیب¬شناسی روانی

و . . .

رفرنس درون متنی دارد

منابع

تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع راهبرد های شناختی تنظیم هیجان، در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: هيجان نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي نظير سازگاري با تغييرات زندگي و رويدادهاي تنيدگي زا ايفا مي¬ك