تحقیق درباره علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی در قالب Word دارای 18 صفحه

بخشی از متن :

مقدمه

مغول ها قوم بیابانگرد و چادرنشین بودند كه در قسمت اسیای مركزی و شرقی زندگی می كردند و رئیس آن ها شخصی به نام «تموچین» یا چنگیز بود كه در سال617 هجری حملات خود را از سر حدات چین آغاز كرد چنگیز خان وقتی خبر كشته شدن جمعی از تجار مغول به وسیله حاكم شهر اوترار شنید برای سلطان محمد خوارزمشاه پیغام فرستاد به زودی به سراغ تو خواهم آمد.

از دلایل دیگر حمله مغول به سرزمین های اسلامی می توانیم به ارتباط سری بین مغولان و مسیحیان مغرب زمین 2 تنش حكومت قراختاییان و تعریف خلای عباسی مغولان اشاره كرد.

و باید دانست كه مهم ترین علل انقراض دولت خوارزمشاهی و خلافت عباسی و افتادن اكثر ممالك اسلامی در دست مغوان بت پرست، چند چیز بوده: یكی آنكه محمد خوارزمشاه اكثر امراء و حكمفرمایانی كه ممكن بود در روز درماندگی و حمله بیگانگان، كشور ایران را محافظت نمایند از میان برداشت و بلادی كه بین ایرانیان و مغولان حایل بوده ضمیمه متصرفات خود كرد و از این جهت تقریبا با آن هم سر حد گردید. از همه بدتر اینكه محمد خوارزمشاه در موقع حمله مغول خویشتن را باخته و جرات از دست داده چنان بر او مستولی شده است كه به جلال الدین هم اجازه جنگ نداد و همه را دلسرد و مایوس ساخت و بالنتیجه واقع شد آنچه ازخواندن آن دل ها در طپش آید و حال منقلب گردد. علت دیگر پیشرفت مغول دربار خلافت عباسی با خوارزمشاه بود و شاید خلیفه باطنابی میل نبود كه حریف خود را بدست مغول ها ببیند و از شر او راحت گردد و از همین جهت خلیفه نه فقط با خوارزم شاه مساعدت ننمود و در دفاع از مغولان همت نگماشت بلكه سلطان جلال الدین را مساعدت نكرد و درخواست او را نپذیرفت نفاق سنی و شیعه را كه اغلب بلاد حتی در بغداد حكمفرما بود علت دیگر پیشرفت مغول باید دانست چه رشته اتحاد مسلمین از یكدیگر گسیخته بود و در بغداد دارالخلافه مسلمین به كرات به شیعیان جور و احجاف واقع شد وفی الحقیقه این جماعت از استبداد عامه بجان آمده بودند و چاره ای هم نداشتند همچنین اهل سنت با یكدیگر سخت مخالفت داشتند و حتی در موقع حمله مغول بسیاری از حنفی مذهبان با مغول همدست گردیده با شافعیان از در خصومت در آمدند و مغولان در آخر هر دو طایفه را مقهور خود ساختند.

از طرف دیگر اسماعیلیان سالیان دراز در ایران بلكه در اطراف بلاد اسلام تولید خوف و وحشت می نمودند نه قدرتی بود كه آنان را به قسمی سركوبی نماید تا دیگر قد علم ننمایند و نه عقلا حكمفرمایان و امراء به آن ها آزادی مذهب می دادند تا دست از اقدامات خود بردارند.

این اوضاع و احوال خصوصا مخالفت امراء جلال الدین خوارزم شاه كه مجبور بود گاه كرمان زمانی در آذربایجان و هنگامی در گرجستان با مخالفین بجنگد موجب شد كه كشور پهناور ایران در اندك زمان در دست مغول بیافتد.

هدف از تحقیق و پژوهش

زندگی گذشتگان همیشه چراغ راه آیندگان بوده است و استفاده از تجربیات و آنچه بر آن‌ها گذشته‌و همچنین‌درس‌ آموختن از شكستها و علت شكست‌ها و پیروزی‌ها باعث می شود كه انسان برای زندگی آینده خود هزینه كمتری نسبت به گذشتگان بپردازد.

هدف از تحقیق و پژوهش در رابطه با این موضوع این بوده است كه بدانیم چگونه مسلمانان ضعیف شدند كه تقریا می شود گفت اقوام وحشی كه تا آن روزگار تمدنی نداشتند، توانستند بر مسلمانان غلبه‌نمایند و مسلمانان را با آن همه عظمت و تمدن‌بزرگی را كه داشتند اسیر خود سازند.امید است كه این تحقیق و پژوهش در این رابطه توانسته باشد آنچنان باشد كه حق مطلب را ادا نموده باشد.

و...

توضیحات : دانلود فایل تحقیق علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی در قالب Word دارای 18 صفحه بخشی از متن : مقدمه مغول ها قوم بیابانگرد و چادرنشین بودند كه در قسمت اسیای مركزی و شرقی زندگی می كردند و رئیس آن ها شخصی به نام «تموچین» یا چنگیز ب