دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت ورد

دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات20
حجم91/597 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

2-8 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها

2-8-1 مدلهای ارزیابی عملكرد

2-8-2مدلهای حسابداری ارزیابی عملكرد

2-8-3 مدلهای اقتصادی ارزیابی عملكرد

2-8-4 چالشهای ارزیابی عملکرد

2-8-5 ارزیابی مالی

2-8-6 عملکردمالی بانک‌ها

پیشینه

منابع

جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملكرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است . بسیاری از معیارهای ارزیابی عملكرد، مبتنی بر مدل های حسابداری؛ بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است . با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند این موضوع باعث شده است كه علیرغم آنكه برخی از شركتها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیار های ارزیابی عملكرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحرانهای مالی از جمله كمبود نقدینگی مواجه شوند . بنابراین، معیار های ارزیابی عملكرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروههای برونسازمانی حركت كنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند.


"

دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با